Untitle

Stylist: Erika Chung

Model: liz Yang Jia Jia

MUA: Vitas Ching Wen Lu

Hair: Yu Jen Yang

​Photo: Kai Liang